Aktualności

 • Nawiążemy współpracę z dostawcami trzody chlewnej (odbieramy jednorazowo min 110 szt.)  w wadze do 110 kg i mięsności minimum 58% Nastawiamy się na długookresową współpracę. Zapewniamy terminowość rozliczeń oraz konkurencyjną cenę!

Wizja i misja firmy

Wizja :


Stale dążymy do zwiększenia udziału sprzedaży polskich półtusz wieprzowym na rynku mięsnym.


 

 

Misja:

 • zaspokojenie potrzeb klienta zarówno jakościowych jak i ilościowych
 • dostosowanie oferty cenowej do klienta
 • dostarczenie towaru do klienta w jak najszybszym i jak najdogodniejszym dla niego czasie
 • ciągłe ulepszanie jakości naszych towarów
 • oferowanie klientom polskiego mięsa
 • współpraca na zasadzie partnerstwa
Dla klientów z branży mięsnej , masarskiej
Dążymy do dostarczenia naszym klientom towarów które będą wydajne i  pozwolą naszym klientom na uzyskanie  dzięki ich normom jakościowym jak największego zysku.


Nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości surowiec gwarantują  najwyższe standardy jakościowe i zdrowotne. Zadowolenie klientów stawiamy na pierwszym miejscu.

 


 

 

Zadania Cele:

 • Zabieganie o zdrowie konsumenta poprzez wprowadzanie i doskonalenie systemów HACCP, GMP,GHP
 • Szkolenie pracowników w celu uzyskania jak najlepszej jakości naszych produktów.
 • Minimalizowanie ilości odpadu zagospodarowując  wytwory uboczne, co przyniesie wymierny zysk  i zminimalizuje zanieczyszczenie środowiska.
 • Kontrolowanie przestrzegania zasad naszych dostawców, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość dostarczanego surowca.
 • Ciągłe dążenie do minimalizacji kosztów w procesach zarządzania jakością.